ޢަބްދުﷲ އޭޕީއަށް ސޮއި ކުރަނީ ... ފޮޓޯ: ކިނޮޅަސް ޑޮޓްކޮމް

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާއިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓް އޭޕީ އަށް ސޮއިކޮށްފި

ޢަދާލަތު ޕާޓީ ޓިކެޓްގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާއިން އަތޮޅު ކައުންސިލް ގޮނޑިޔަށް ވާދަކުރާ އިނގުރައިދޫ ސްވީޓްފްލާވަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން މިއަދު ޢަދާލަތު […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިޚާބު 2014 ގައި ވޯޓް ލަނީ

ރަށު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބު ކުރާނީ 3 މެންބަރުން

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބުގައި ކިނޮޅަހުން އިންތިޚާބު […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް