ކިނޮޅަހު ނެޓްބޯޅަ ޓީމާ ރ.މީދޫ ނެޓްބޯޅަ ޓީމް ބައްދަލު ކުރި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: ނިޒާރު ޒަކަރިއްޔާ

އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގައި ޖަމިއްޔާގެ ނެޓްބޯޅަ ޓީމް ބައިވެރި ވެއްޖެ

ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން ގެންދާ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް 2017 ގައި ކިނޮޅަހު ޖަމްއިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް
ކިނޮޅަހާއި ކެންދޫއާ ދެމެދު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގެ ތެރެއިން

ކިނޮޅަހާއި ބ.ކެންދޫ އާ ދެމެދެ އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފި

ކިނޮޅަހު ވޮލީބޯޅަ ޓީމާއި ބ.ކެންދޫ ވޮލީބޯޅަ ޓީމާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީބޯޅަ މެޗެއް އިއްޔެ ކުޅެފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ކެންދޫ […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް
2014 ވަނަ އަހަރު މުބާރާތުގައި ހޮނުގުގުރި އާއި އެޕެކްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން

ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ތިން ޓީމު އުވާލާ ، ހަތަރު ޓީމު ހަދަނީ

ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަމުންދާ އެޕެކްސް އާއި ހޮނުގުގުރި އަދި ވާހޫ ، މި ތިން ޓީމު އުވާލާ […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް
ކެންދޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ޓީމް

ކިނޮޅަހު ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ބ.ކެންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި

1438 ވަނަ އަހަރު ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ބ.ކެންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ކިނޮޅަހު ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް
1 2 3 5