އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ގެ ދަރުސްގެ ތެރެއިން

ޝައިޚް މުޖްތަބާ ޙަމީދުގެ ދަރުސެއް އިއްޔެ ބާއްވައިފި

ކިނޮޅަހު ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އައްޝައިޚް މުޖްތަބާ ޙަމީދުގެ […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް
ޝައިޚް އިލްޔާސް ކިނޮޅަހު ޒުވާނުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ނަޞޭހަތް ދެއްވަނީ

ޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން ކިނޮޅަހު ޒުވާނުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން ކިނޮޅަހު ޒުވާނުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ދީނީ ނަޞޭހަތް ދެއްވައިފިއެވެ. މިހާރު ކިނޮޅަހުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ދީނީ ދައުވާ […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް
އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން ދީނީ ނަޞޭހަތް ދެއްވަނީ

ކިނޮޅަހު ސްކޫލުގެ އިސްލާމް ކްލަބުގެ ފަރާތުން ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ކިނޮޅަހު ސްކޫލުގެ އިސްލާމް ކްލަބުކަމަށްވާ އިސްލާމީ ހިޔާގެ ފަރާތުން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށާއި އާއްމުންނަށް ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް
އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން

ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މިރޭ ކިނޮޅަހު ސްކޫލުގައި

ކިނޮޅަހު ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ދީނީ ދަރުސެއް މިރޭ ކިނޮޅަހުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިރޭ […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް
2013 ވަނަ އަހަރު ޝައިޚް އިލްޔާސް ކިނޮޅަހަށް ވަޑައިގެންނެވި ދުވަހު ބަނދަރު މަތީ

މާދަމާ ޝައިޚް އިލްޔާސް ކިނޮޅަހަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ކިނޮޅަހު ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުގައި ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް މާދަމާ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އެއް […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް
" ބްރެކްފާސްޓް ވިތު ޝައިޚް" ޕުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން .. ފޮޓޯ : ކިނޮޅަސް ޑޮޓްކޮމް

” ބްރެކްފާސްޓް ވިތު ޝައިޚް ” ޕްރޮގްރާމް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

” ބްރެކްފާސްޓް ވިތު ޝައިޚް ” ޕްރޮގްރާމް ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ކިނޮޅަހުގައި ފަށައިފިއެވެ. ކިނޮޅަހުގައި ދީނީ ދަވްވާ ދިނުމުގައި […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް