ދިރާސާ ކުރުމަށް ކިނޮޅަހަށް އައި ޓީމު ބަނދަރުގައި

އިބުނު ބަތޫތާ ކިނޮޅަހަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ދިރާސާއެއް ކުރަން ފަށައިފި

ކިނޮޅަހަށް އިބުނު ބަޠޫޠާ ކުރެއްވި ދަތުރު ގެ ދިރާސާއެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކިނޮޅަހުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މި ދިރާސާ ކުރުމަށް […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް
ހޮނުގުގުރި ޓީމުގެ ބަޔެއް ކުޅުންތެރިން ބަނދަރު މަތީގައި

ހޮނުގުގުރި ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި

ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން ގެންދާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ހޮނުގުގުރި ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފިއެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެ […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް
1 2