އިއްެޔެ ކިނޮޅަހުގައި ބޭއްވި ހިންގާލުން

ރޮހިންޔާގެ މުސލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ރުފިޔާ އެއްކުރުމަށް މިއަދު ކިނޮޅަހުގެ ގޭގެޔަށް ޒިޔާރާތް ކުރާނެ

މިޔަންމާގެ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ބުޑިސްޓުން އެ ޤައުމުގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުން ގެންދާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކުން […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް
އިއްެ ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން

ކިނޮޅަހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި ހިނގާލުން އިއްޔެ ބާއްވައިފި

ކިނޮޅަހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެގެން ބޭއްވި ހިނގާލުން އިއްޔެ ބާއްވައިފިއެވެ. މިއީ މިޔަންމާގެ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް

ރޮހިންޔާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ކިނޮޅަހުގައި ބާއްވާ ހިނގާލުން މާދަމާ ހަވީރު

މިޔަންމާގެ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ބުޑިސްޓުން އެ ޤައުމުގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުން ގެންދާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކަށް […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް
"ކޯސްޓަލް ކްލީން އަޕް ޑޭ " ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ : ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް ޕޭޖް

ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިއްޔެ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ބައިނަލްއަޤުވާމީ “ކޯސްޓަލް ކްލީން އަޕް ޑޭ” ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިއްޔެ ކުރިޔަށް […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް
1348 ވަނަ އަހަރު ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ކިނޮޅަހު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރަނީ

ޢީދު ނަމާދަށްފަހު ޢީދު ސައި އޮންނާނެ

1438 ވަނަ އަހަރު އަޟްހާ ޢީދު ނަމާދަށް ފަހު ޢީދު ސައި އޮންނާނެކަމަށް ކިނޮޅަހު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލުން […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް
މަންޑި ކުޅުން | ފޮޓޯ : ޝުޖާއު މޫސާ

ޢީދު ކުޅިވަރު ޝެޑިއުލް އާއްމުކޮށްފި

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ކިނޮޅަހު ކައުންސިލުން އިސްކޮށްހުރެ ފާހަގަ ކުރާ އަޟްހާ ޢީދުގެ މިއަހަރުގެ ކުޅިވަރު ޝެޑިއުލް އާއްމުކޮށްފިއެވެ. 1438 […]

އިތުރަށް ކިޔާލެއްވުމަށް
1 2 3 13